Izobraževanje odraslih

Izpitni roki

ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

MARTINA KORAŽIJA

Telefonski številki: 01 540 46 67, 051 370 600

GOVORILNE URE

TOREK: 9. 00 - 12. 00 (osebno in po telefonu)
SREDA: 13. 00 - 17. 00 (osebno in po telefonu)

Navedene govorilne ure organizatorke izobraževanja odraslih bodo potekale samo v času pouka in jih torej med šolskimi počitnicami ne bo. Če prihajate od daleč, prej telefonično (01 540 46 67 ali 051 370 600) preverite prisotnost vodje izobraževanja odraslih. Kadar želite vzpostaviti osebni stik z učiteljem,  njegovo dosegljivost prej preverite po telefonu:  01 540  24  40.

 

Govorilne ure za odrasle - prenos.

Šolska pravila ocenjevanja - prenos.

V spodnji razpredelnici so navedeni okvirni roki za razredne izpite v šolskem letu 2009/2010:


Izpitni rok

Zadnji dan prijave

Objava
na oglasni deski (po 12. uri)

19. 10 do 23. 10.

14. 10.

16. 10.

23. 11. do 27. 11.

18. 11.

20. 11.

18. 1. do 22. 1.

13. 1.

15. 1.

8. 3. do 12. 3.

3. 3.

5. 3.

12. 4. do 16. 3.

7. 4.

9. 4.

10. 5. do 14. 5.

5. 5.

7. 5.

28. 6. do 2. 7.

21. 6.

23. 6.

16. 8. do 20. 8.

6. 7.

9. 7.

 

Razpored Izpitov v marcu - prenos.

Na oglasni deski za odrasle morate sami preveriti točen datum in uro izpita; telefonskih informacij ne dajemo. Tri dni pred izpitnim rokom (največkrat na petek) bo točen razpored objavljen na naši spletni strani kot Wordova priponka v rubriki "odrasli". Za avgustovski izpitni rok razrednih izpitov bo razpored objavljen že v juliju.

Govorilne ure učiteljev se med šolskim letom spreminjajo, zato je priporočljivo, da jih pred prihodom v šolo preverite na naši internetni strani: www2.arnes.si/~ssljtp2s (pod organizacija/govorilne ure) ali na telefonu 01 540 24 40.

PRIJAVA NA RAZREDNI IZPIT
Pravilno izpolnjen zapisnik o izpitu (obr. 1.49 DZS) skupaj s fotokopijo potrdila o plačilu oddajte v nabiralnik, ki se nahaja ob vstopu v pisarno organizatorke izobraževanja odraslih v I. nadstropju (št. 115) ali priporočeno po pošti. Upoštevali bomo samo tiste zapisnike, ki bodo prispeli skupaj s potrdilom o plačilu do vključno zadnjega dneva prijave. Če bo zapisnik prispel po zadnjem dnevu prijave, bo izpit uvrščen v naslednji izpitni rok. Zapisnik mora vsebovati vaš naslov z GSM številko, šolo, predmet + izpraševalec, letnik, program (grafični tehnik/grafični tehnik PTI/medijski tehnik/medijski tehnik PTI/grafični operater) datum izpita in datum oddaje zapisnika.

PRIJAVA NA POKLICNO MATURO ALI ZAKLJUČNI IZPIT
Ker je postopek prijave na poklicno maturo oziroma zaključni izpit dolgotrajnejši, se za prijavo vnaprej najavite pri organizatorki izobraževanja odraslih. Potek poklicne mature lahko spremljate tudi na spletni strani šole; izberite izpiti – poklicna matura.

Opravljanje poklicne mature - navodila za izobraževanje odraslih - prenos.

PLAČEVANJE RAZREDNIH IZPITOV
Izpit mora biti plačan pred oddajo zapisnika o izpitu. Plačate ga s položnico, ki mora vsebovati vaš naslov, namen nakazila (izpit iz … v roku …), prejemnika (Srednja medijska in grafična šola Ljubljana Pokopališka 33, 1000 Ljubljana), številka transakcijskega računa pri UJP Ljubljana: 0110 0603 0700 717. Če opravljate razredni izpit prvič ali drugič, je cena 62,00 EUR, večkratni izpit je komisijski in stane 80,00 EUR.

POTRDILO O ŠOLANJU
S tem potrdilom se lahko skladno s 4. členom Zakona o izobraževanju odraslih uveljavlja pravica do zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja in pravica do drugih ugodnosti (na primer: prevozi, štipendiranje, opravljanje začasnih del prek študentskih servisov…), če udeleženec izobraževanja ni v delovnem razmerju ali prijavljen kot brezposelna oseba ali ni napoten na izobraževanje preko Zavoda za zaposlovanje; omenjena pravica velja do 27. leta starosti. Potrdilo o šolanju izdaja v času uradnih ur organizatorka izobraževanja odraslih na podlagi potrdila o plačilu vpisnine.

 

 

SREDNJA MEDIJSKA IN GRAFIČNA ŠOLA LJUBLJANA
POKOPALIŠKA 33,
1000 LJUBLJANA


E-pošta: megra@guest.arnes.si

Vsi kontakti>>