Dejavnosti

Interesne dejavnosti

ŠOLSKO GLASILO
Dijaki izdajajo šolsko glasilo Mi mladci.


SPOMINSKA KNJIGA
Ob zaključku šolanja dijaki zaključnih letnikov izdajo spominsko knjigo, v kateri s slikovnim gradivom predstavijo vse dijake in učitelje šole ter zanimive in pomembne dogodke iz šolskega življenja.


ASTRONOMSKI KROŽEK
Že tretje leto zapored deluje na naši šoli astronomski krožek. Delo poteka v obliki delavnic in astronomskih taborov. Tudi letos bomo opazovali zanimive pojave na nebu in se udeležili astronomskih taborov v hribih. Program krožka je zelo pester, zato vabimo vse, ki se ukvarjate s fotografijo, internetom, računalnišvom in tehniko, da se nam pridružite.


LIKOVNI KROŽEK
Dijaki lahko sodelujejo tudi v krožku, kjer bodo slikali na svilo ali steklo, oblikovali izdelke iz gline, se ukvarjali s tipografijo in študijskem risanjem.


RAČUNALNIŠKI KROŽEK
Učitelji informatike bodo organizirali fakultativni tečaj obdelave digitalne fotografije, če bo dovolj zanimanja.


KULTURNA DEJAVNOST
Ob kulturnem prazniku se glasbeniki in plesalci predstavijo svojim
sošolcem na prireditvi v Domu španskih borcev. Program navadno popestrijo tudi s kvizom.


STROKOVNE EKSKURZIJE
V okviru obveznih izbirnih vsebin ali učnega procesa organiziramo več strokovnih ekskurzij v tiskarne, obiščemo različne sejme, razstave in kulturnozgodovinske kraje tako doma kot na tujem.


TEČAJ NEMŠČINE
Če bo dovolj zanimanja, se bodo dijaki lahko učili nemščino fakultativno.


ŠPORTNA TEKMOVANJA
Dijaki bodo tekmovali na srednješolskih prvenstvih v košarki, rokometu, atletiki itd. Dijaki imajo tudi možnost, da pridobijo status športnika v skladu z ustreznim pravilnikom.


RAZISKOVALNA DEJAVNOST
Kot mladi raziskovalci sodelujemo na srečanju Zaupajmo v lastno ustvarjalnost, kjer dosegamo vidne uspehe. Dijaki zaključnih letnikov lahko svoje raziskovalne naloge prijavijo tudi kot projektne naloge pri poklicni maturi.


ŠOLSKI RADIO
Dijaki pripravljajo občasne govorne in glasbene oddaje, med glavnim odmorom pa predvajajo svoje priljubljene glasbene zvrsti.


TEKMOVANJA IZ ZNANJ
Dijaki tekmujejo iz slovenskega jezika za Cankarjevo priznanje, iz angleščine in matematike.


MATURANTSKI PLES
Vsako leto v maju šola prireja maturantski ples. Priprave nanj potekajo skozi celo šolsko leto, saj se maturanti ponavadi odločajo za dodatni program, s katerim popestrijo spored.


TISKARSKI KROŽEK
Dijaki bodo bolje spoznali najsodobnejši štiribarvni tiskarski stroj
Heidelberg Speedmaster in sodelovali pri tisku najzahtevnejših tiskovin.

 

Vse dijake in dijakinje vabimo k sodelovanju. Šola namreč ni samo guljenje formul, slovničnih pravil ali nepravilnih glagolov. V različnih dejavnostih lahko razvijate vrsto svojih sposobnosti. Šoli s tem dajate ime prav vi. Vemo, da Vam ni vseeno, kakšno šolo obiskujete.
Vaši mentorji in mentorice

SREDNJA MEDIJSKA IN GRAFIČNA ŠOLA LJUBLJANA
POKOPALIŠKA 33,
1000 LJUBLJANA


E-pošta: megra@guest.arnes.si

Vsi kontakti>>