Programi

Medijski tehnik PTI

Poteka le v izobraževanju odraslih

Izbirna področja: tehnik priprave tiskovne forme, tehnik tiska, tehnik dodelave

Trajanje šolanja: 2 leti (dveletni program po zaključku programa grafičar)

Zaključek šolanja: poklicna matura, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenskega jezika in književnosti, pisni in ustni izpit iz izbirne tehnologije, pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika in seminarsko nalogo z zagovorom.

Vpisni pogoji:
- uspešno končana srednja poklicna šola v programu grafičar

Možnosti nadaljnjega šolanja:
- vpis na visoko šolo grafične tehnike

- vpis na druge visokošolske ustanove

Predmetnik za program PTI

SREDNJA MEDIJSKA IN GRAFIČNA ŠOLA LJUBLJANA
POKOPALIŠKA 33,
1000 LJUBLJANA


E-pošta: megra@guest.arnes.si

Vsi kontakti>>