Programi

Medijski tehnik

Prenovljen program prvič v šolskem letu 2008/09 prenos

 

 

Program v iztekanju:

Trajanje šolanja: 4 leta

Zaključek šolanja: poklicna matura, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz digitalne tipografije in reprodukcije, pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika in seminarsko ali projektno nalogo iz strokovnega področja z zagovorom.

Vpisni pogoji:
- uspešno končana osnovna šola ali nižja poklicna šola

- zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu

Možnosti nadaljnjega šolanja:
- vpis na visoko šolo grafične tehnike

- vpis na druge visokošolske ustanove

Predmetnik za program medijski tehnik

SREDNJA MEDIJSKA IN GRAFIČNA ŠOLA LJUBLJANA
POKOPALIŠKA 33,
1000 LJUBLJANA


E-pošta: megra@guest.arnes.si

Vsi kontakti>>