Programi

Grafični operater

Prenovljen program

 

Prenos

Star program Grafičar se izvaja le v izobraževanju odraslih

Izbirna področja: stavec, reprograf, tiskar, knjigovez ali kartonažer

Trajanje šolanja: 3 leta

Zaključek šolanja: zaključni izpit, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenskega jezika in književnosti, ustni izpit iz izbirne tehnologije, izdelek z zagovorom z izbirnega področja.

Vpisni pogoji:
- uspešno končana osnovna šola

- zdravniško potrdilo, da kandidat razlikuje barve

- opravljen test risarskih sposobnosti za dijake, ki se odločajo za področje stavljenja ali reprografije

Možnosti nadaljnjega šolanja: vpis v dveletni poklicno - tehnični program za pridobitev naziva v programu grafični tehnik

SREDNJA MEDIJSKA IN GRAFIČNA ŠOLA LJUBLJANA
POKOPALIŠKA 33,
1000 LJUBLJANA


E-pošta: megra@guest.arnes.si

Vsi kontakti>>