Izpiti

Dopolnilni in zaključni izpiti

Izpitni roki so določeni s šolskim koledarjem. V šolskem referatu je potrebno oddati za vsak izpit natančno izpolnjeno prijavnico, in sicer v rokih, ki bodo pravočasno objavljeni na oglasni deski. Vsaka prijavnica velja samo za en izpitni rok. Če dijak izpita ni opravil ali k izpitu ni pristopil, mora izpolniti novo prijavnico za naslednji rok. Dijak, ki se na izpit ni prijavil pravočasno, ne more pristopiti k izpitu. Šola ne posreduje informacij o izpitnih rokih po telefonu, ker lahko pride do pomote. Dijaki se morajo osebno pozanimati o datumih in urah izpitov, ki bodo pravočasno objavljeni na oglasni deski.

 

 

SREDNJA MEDIJSKA IN GRAFIČNA ŠOLA LJUBLJANA
POKOPALIŠKA 33,
1000 LJUBLJANA


E-pošta: megra@guest.arnes.si

Vsi kontakti>>